Úvodní stránka

Hlavní menu :

Mikroregion Posázavský kruh
Dolní Pohleď
Horka
Chabeřice
Kácov
Pertoltice
Řendějov
Vlastějovice
Zruč nad Sázavou

Mikroregion “Posázavský kruh”
Zámek 1
285 22 Zruč nad Sázavou
IČO : 70971803

Horka nad Sázavou

Základní informace :

Emailová adresa :

obec_horka2@quick.cz

Fotogalerie

Horka Horka Horka Horka Horka Horka Horka Horka Horka Horka

Historie

Na vyvýšenině Horka byla v první polovině 14. století postavena půdorysně obdélníková tvrz stejného jména a pod ní na samém břehu řeky Sázavy navelká osada Sloupná. Tvrz byla podle ústního podání dřevěná. Později vyhořela a nová již byla postavena kamenná, jako patrová stavba. Jméno Sloupná zaniklo a zůstal jen název Horka.

Zakladatel a nejstarší držitel byl pokrokový zeman Liderius Horek, který v roce 1415 stížný list proti upálení Mistra Jana Husa ke sboru kostnickému podepsal. Liderius byl od roku 1417 purkrabím hradu Hasensteina. Jeho držitelem byl Jindřich z Plavna, který povstal proti králi Václavu IV. Král dobyl hrad, Jindřicha uvěznil a Hasenstein rytíři Mikuláši z Lobkovic v zástavu dal. Současně byl potrestán i obhájce hradu Lidér z Horek. Král všechny statky, mezi nimi i Horku, Mikuláši z Lobkovic dne 14. května 1418 v dědičné držení odevzdal.

Následně se na tvrzi vystřídala řada rodů. V roce 1807 koupil panství český šlechtic hrabě Špork a posledním šlechticem na horeckém zámečku byl Josef Stangler s titulem rytíře.

Jan Josef Špork založil pro děti svých poddaných školu. Z doby šporkovské se na Horce dochovaly některé památky. Jde o mariánskou sochu před školou a dva z kamene vytesané kříže z roku 1832 a 1839, díla kutnohorských sochařů. Zámecká barokní kaple pochází z roku 1768.

K obci Horka patří i další osady : Buda, Onšovec a Čejtice. Před nedávnými lety byla součástí obce i osada Hrádek, která však musela ustoupit vodnímu dílu Želivka a jeho přehradnímu jezeru, stejně jako zříceniny hradu Odranec, které pohltily jeho vody.

Současnost

Dnes stojí na území obce 201 domů. Obec vlastní a provozuje autokemp, který se nachází na pravém břehu řeky Sázavy u vlakové zastávky. Součástí kempu je travnaté hřiště, tenisové kurty a půjčovna pramic. V okolních lesích je možné nalézt mnoho druhů hub, v řece Sázavě nad horeckým jezem je možné lovit běžné druhy ryb. Koupat se můžou návštěvníci jak v řece tak i v prohřátých vodách bývalého písníku, vzdáleného od kempu 5 minut.

Vedle autokempu se nachází penzion pana Zimmermanna, který vznikl z bývalého mlýna. Obě rekreační zařízení jsou vhodné zejména pro rekreaci rodin s dětmi.