Úvodní stránka

Hlavní menu :

Mikroregion Posázavský kruh
Dolní Pohleď
Horka
Chabeřice
Kácov
Pertoltice
Řendějov
Vlastějovice
Zruč nad Sázavou

Mikroregion “Posázavský kruh”
Zámek 1
285 22 Zruč nad Sázavou
IČO : 70971803

Mikroregion

Významný krajinný prvek mikroregionu

Významným krajinným prvkem Mikroregionu Posázavský kruh jsou Chabeřické skály. Jedná se o pozemek s výměrou 60 495 m2 v k.ú. Chabeřice. Jde o příkré výslunné skály nad pravým břehem Sázavy, vzdálené 1 až 1,5 km od Zručského zámku, s nadmořskou výškou 320 - 406 m. Na jižně a jihovýchodně exponovaných rulových skalách a skalnatých stráních nad pravým břehem Sázavy je vyvinut soubor společenstev skalních štěrbin, skalních terásek, sutí a křovin s fragmenty suchomilných trávníků na mělkých silikátových půdách a acidofilních subxerofilních doubrav, místy s reliktním výskytem borovice lesní na skalních ostrožnách. Vyskytuje se zde celá řada teplomilných rostlin např. pelyněk ladní, bělozářka větvitá, řešičník písečný, chrpa porýnská, hvozdík kartouzek, kostřava sivá, kokořík vonný, tolita lékařská a řada dalších. Na skalách roste roztroušeně ohrožený jalovec obecný.

Z hmyzí říše zde můžeme nalézt čmeláka zemního, lesního, skalního a mechového, zákeřnici červenou, kutilku písečnou, z motýlů otakárka fenyklového, stužkonosku modrou, babočky admirál, bílé C a paví oko, modrásky, perleťovce stříbropáska, okáče bojínkového a další. Mezi plazi se vyskytují ještěrka obecná, užovka hladká a zmije obecná. Ze světa ptáků zde najdeme výra velkého, strakapouda velkého evropského, sýkory, brhlíka lesního a další. Z dravců káně lesní, krahujce obecného a poštolku obecnou. Vyskytuje se zde i plšík lískový.

Vyhlášení tohoto významného krajinného prvku v roce 2002 umožní uchování lokality s vysokou biologickou hodnotou.

Památné stromy ...

Kulturní památky ...

Buda

Budčice

Horka nad Sázavou

Chabeřice

Kácov

Kounice

Onšovec

Pertoltice

Račíněves

Řendějov

Vlastějovice

Zruč nad Sázavou